نمایش انیمیشن های کوتاه هاجر مهرانی به همراه تحلیل آثار ، یکشنبه 18 شهریور

نمایش انیمیشن های کوتاه هاجر مهرانی ، داش آکل و نمکی به همراه تحلیل آثار  یکشنبه 18 شهریور 97 ساعت 19 خانه هنرمندان ایران سالن جلیل شهناز   تیزر داش آکل تیزر نمکی