نمایش انیمیشن های کوتاه هاجر مهرانی به همراه تحلیل آثار ، یکشنبه 18 شهریور

نمایش انیمیشن های کوتاه هاجر مهرانی ، داش آکل و نمکی به همراه تحلیل آثار  یکشنبه 18 شهریور 97 ساعت 19 خانه هنرمندان ایران سالن جلیل شهناز   تیزر داش آکل تیزر نمکی

فعالیتهای کمیته پژوهش وآموزش انجمن آسیفای ایران

کمیته پژوهش وآموزش انجمن آسیفای ایران پس از برگزاری جلسات متعدد مشورتی طی ماه های گذشته، فعالیت های خود را آغاز نموده است. این فعالیت ها با همکاری اعضای آسیفا و فعالین داوطلب صورت گرفته است.  اهداف این کمیته به دو بخش پژوهشی و آموزشی تقسیم شده است و برنامه های آن در بازده زمانی […]