اطلاعیه آسیفاایران درباره نحوه عضویت اعضا در آسیفای بین الملل 2019

اطلاعیه آسیفاایران‌ درباره نحوه عضویت اعضا در آسیفای بین الملل

به اطلاع اعضای محترم آسیفاایران‌ می رساند برای آن دسته از اعضایی که علاقمند عضویت در آسیفای بین الملل هستند، دفتر آسیفای ایران به منظور تسهیل این امر شرایطی را فراهم‌ کرده است.‌ علاقمندان می توانند مبلغ عضویت بین الملل سال ۲.۱۹ خود را بصورت مستقیم و حضوری و حداکثر تا تاریخ ۸ خرداد ماه سال جاری به دفتر آسیفا ایران پرداخت کنند.

توضیحات بیشتر درباره شرایط و مزایای عضویت در آسیفای بین الملل را در زیر بخوانید.

****

عضویت در آسیفای بین الملل
اعضای محترم آسیفای ایران
باتوجه به تقاضاهای مکرر و ابراز علاقمندی شما عزیزان برای عضویت در آسیفای بین الملل، اعلام می داریم که دفتر آسیفای ایران
جهت تسهیل عضویت شما، امکان پرداخت حق عضویت سالانه را )سال ۹۱۰۲ که برای آسیفای بین الملل از ماه مارس هر سال شروع
میشود( فراهم کرده است .
با توجه به مشکلات حواله پول به خارج از کشور به دلیل تحریم بانکهای ایرانی، موفق شدهایم که با رایزنی و مذاکره با آسیفای بین
الملل موافقت ایشان را برای پرداخت حق عضویت بهشکل پرداخت مستقیم و حضوری از طریق نماینده امور بین الملل آسیفای ایران
خانم فاطمه حسینی شکیب بدست آوریم .
بنابراین ازهمه عزیزانی که علاقمند به عضویت در آسیفای بین الملل هستند تقاضا میشود حداکثر تا تاریخ چهارشنبه ۸ خردادماه ۰۹۲۸
به دفتر آسیفای ایران مراجعه کرده و با پرداخت حق عضویت ۰۱ دلار و ثبت نام اولیه از امکانات و تسهیلات عضویت بین المللی
آسیفا برخوردار شوند .
***
این امکانات به تفصیل در صفحه اعضای آسیفای بین الملل توضیح داده شده است. ترجمه بخشی از اطلاعات مفید آن در اینجا آورده
میشود :
* عضویت در آسیفای بین الملل برای همه دانشجویان، متخصصان و حامیان انیمیشن که به رسالت و ارزشهای آسیفای بین الملل متعهد
باشند، ممکن است .
* اگر در کشوری زندگی میکنید که شعبه ای از آسیفای بین الملل در آن فعال است، می توانید از طریق دفتر محلی آسیفا در کشور
خودتان برای عضویت اقدام کنید .
فواید عضویت در آسیفای بین الملل :
آسیفای بین الملل نخستین نهاد بین المللی است که با بیشترین پوشش در نقاط مختلف جهان با هدف مرتبط ساختن فیلمسازان انیمیشن
فرهنگها و کشورها تاسیس شده است. گروههای محلی آسیفا در همه دنیا به شیوههای مختلف برای منافع انیمیشن کار میکنند، سپس
این گروهها و اعضا برای نفع انیمیشن در سطحی بین المللی گردهم میآیند. از آنجا که ما فیلمسازان انیمیشن را به هم مرتبط میکنیم،
سازمان ما فرصتهایی را برای این نوع ارتباطها فراهم میآورد. ما همگی عاشق هنر انیمیشن هستیم. انیماتورهای آسیفا در جشنواره
ها یکدیگر را ملاقات میکنند، بااعضای دیگر آسیفا درسفر ارتباط برقرار میکنند وباهم روابط همکاری و تعامل بنا میکنند. برخی
از نمونههای اخیر این فعالیتها عبارتند از: تدریسها و سخنرانان مهمان در دانشگاهها، مبادله دانشجو و دیدار از امکانات و تجهیزات
انیمیشنی،همکاری برای نمایش فیلم، تعاملات میان اعضا و گروهها و آموزش از طریق منتورینگ )توسط مربیان باتجربه(.
آسیفا به عنوان یک گروه، اشخاص همفکر را که در عشق ما به انیمیشن سهیمند، گردهم جمع میکند، با این باور که انیمیشن می تواند
به ارتباطی فراتر از مرزها یاری برساند و جامعه جهانی انیمیشن را حمایت کند. انیمیشن می تواند در فراسوی مرزها ارتباط برقرار
کند .
سازمان ما بر اساس کار داوطلبانه اداره میشود و اعضای ما در نوع فعالیتها و حمایتشان، از طریق نمایندگان محلی کشورهایشان و
همچنین از طریق شرکت در مجامع عمومی آسیفای بینالملل )که همه اعضای بین المللی میتوانند درآن شرکت کنند( امکان اظهارنظر
دارند .
عضویت شما در آسیفای بینالملل، علاوه بر امکان ارتباط و تعامل با جامعه جهانی انیمیشن، حمایت از پروژههای جهانی مانند پروژه
روز جهانی انیمیشن، جایزه آسیفا، گروههای ورکشاپ آسیفا و سایر پروژههای ویژه را ممکن ،» آفریقای انیمیشنی « یونسکو با عنوان
میسازد .
فواید دیگر عضویت در آسیفای بین الملل از قرار زیر است :
* اشتراک مجله آسیفا، که بهشکل فصلنامه آنلاین )سه ماه یکبار( منتشر میشود )بههمراه یک شماره چاپی در سال که برای اعضا
به آدرس آسیفای کشورشان ارسال میشود )
* امکان ارائه کارت عضویتتان برای شرکت رایگان یا با تخفیف در جشنوارههای انیمیشی از قبیل :
– تخفیف در ثبت نام و بلیطهای مختلف جشنواره بین المللی انیمیشن اتاوا Ottawa International Animation Festival
– ۰۱۱ تخفیف برای ثبت نام در جشنواره گلاس GLAS Animation Festival
– شرکت رایگان در جشنواره سایبر سوسا “Cyber Sousa” Xiamen International Animation Festival
– شرکت رایگان در جشنواره بین المللی انیمیشن هیروشیما Hiroshima International Animation Festival
– ۹۱۱ تخیفیف برای خرید کتاب انیمیشنی از انتشارات سی آر اس پرس CRC Press animation books
– امکان شرکت در برنامه مبادله فیلم Film exchange program میان فصلها و گروههای محلی آسیفا
– امکان شرکت در ورکشاپهای گروههای آسیفا ASIFA Workshops Group ، انجمنی بین المللی از مربیان ورکشاپهای انیمیشنی
که امکانات ساختن یک انیمیشن کودک را در سال فراهم میکنند .
* برای دسترسی و استفاده از کدهای تخفیف و شمارههای قبلی مجله آسیفا، اعضا باید با نماینده کشورشان در آسیفا تماس بگیرند .
* ما درحال اضافه کردن فواید و منافع عضویت و تخفیفهای ویژه برای اعضای آسیفای بین الملل هستیم. اگر شما بخشی از یک نهاد
یا سازمانی هستید که علاقمند به شراکت با آسیفا از طریق پیشنهاد تخفیف یا تسهیلات دیگراست، لطفا با خانم کوری فرانسیس پارکز با
آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید. Corrie Francis Parks <technical(at)asifa.net

نویسنده مطلب: نفیسه کشاورز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *