مصادف با روز جهانی انیمیشن کمیته پژوهش و آموزش اولین کارگاه آموزشی خود را برگزار کرد.

 

مصادف با روز جهانی انیمیشن کمیته پژوهش وآموزش انجمن آسیفاایران اولین کارگاه آموزشی خود را در روز 6 آبان 97 برگزار کرد.
این کارگاه با موضوع صنعت جلوه های ویژه VFXبرای علاقمندان ودانشجویان رشته های سینما وانیمیشن برگزار شد.
سجاد ربیعی تکنیکال آرتیست صاحب نام ایرانی کمپانی DNEG انگلستان که سالهاست در حوزه جلوهای ویژه فعال است ودر بسیاری از پروژه های بزرگ سینمای آمریکا وانگلستان حضور داشته مدرس این کارگاه آموزشی بود. میزبانی این نشست با دانشگاه سوره بود و انجمن علمی وگروه انیمیشن سوره در بر گزاری این نشست مشارکت داشتند.

Research & education committee of Asifa Iran association held it’s first educational workshop on 28 Oct. coincides with international Animation Day.
This workshop was held with the title of ” visual effects industry” for those who are interested in this field as well as the animation and cinema students.
Sadjad Rabiee; an outstanding iranian technical artist in DNEG company in England
;who is working on visual effects for many years and cooperated in many big film productions,was the teacher of this workshop which was welcomed by enormous participants.
This workshop was held in soore university and organized with cooperation of science association and animation department of this university.

نویسنده مطلب: نفیسه کشاورز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *